Tùy chọn chuyển tiếp

Bạn có thể chuyển tiếp thư tới các tài khoản email G Suite khác theo ba cách. Một số tùy chọn được quản trị viên G Suite kiểm soát và ...

read more

Khái niệm cơ bản về tên miền

Dưới đây là một số thuật ngữ phổ biến mà bạn có thể gặp phải khi quản lý tên miền Internet. Các khái niệm cơ bản về DNS cho các ...

read more

Giới hạn với nhiều tên miền

Khi bạn thêm miền vào Tài khoản Google được quản lý của mình, bạn cần lưu ý một số giới hạn để bạn có thể thiết lập chính xác tên ...

read more

Câu hỏi thường gặp về tên miền FAQ

Hỗ trợ nhiều tên miền là gì? Nếu bạn sở hữu nhiều tên miền Internet, bạn có thể liên kết tất cả chúng với Tài khoản Google của tổ chức ...

read more

Gmail tên miền G Suite là gì?

Gmail tên miền từ G Suite hay Gmail doanh nghiệp là một ứng dụng cốt lõi trong bộ ứng dụng G Suite từ Google. Nó chính là Gmail quen thuộc ...

read more

Email theo tên miền là gì?

Email theo tên miền riêng là gì? Email theo tên miền riêng là thuật ngữ quen thuộc trong thành lập doanh nghiệp hoặc trong các công ty lớn, có uy ...

read more

Làm gì khi hết dung lượng Drive Gmail?

Khi hệ thống báo hết dung lượng thì chính xác đã hết dung lượng và bạn sẽ không nhận được Email mới. Dung lượng của tài khoản Google của bạn ...

read more

Bài mới nhất