Thay đổi hoặc reset password trong Gmail

Bạn có thể thay đổi mật khẩu vì lý do bảo mật hoặc đặt lại mật khẩu nếu bạn quên mật khẩu. Mật khẩu Tài khoản Google của bạn được ...

read more

Thêm hoặc xóa các danh mục và tab trong hộp thư đến trong Gmail

Sắp xếp email của bạn vào các tab hộp thư đến khác nhau, như Xã hội hoặc Quảng cáo. Khi bạn mở Gmail, bạn sẽ không phải xem tất cả ...

read more

Các tính năng của Gmail dành cho quản trị viên

Gmail của G Suite bao gồm các tính năng chính này để giúp quản trị viên quản lý quyền truy cập vào Gmail và luồng email cho các tổ chức ...

read more

Các tiện ích mới trong Gmail

Hãy giơ tay nếu bạn đã từng đính kèm tài liệu, chèn hình ảnh hoặc dán dữ liệu từ ứng dụng khác trong email? Bây giờ hãy giơ tay lên ...

read more

Định tuyến email

Cài đặt định tuyến email Cài đặt định tuyến Email không được chấp nhận và sẽ sớm bị xóa khỏi việc sử dụng, được thay thế bằng cài đặt Định ...

read more

Những điều mong đợi từ tìm kiếm trên Gmail

Khi bạn tìm kiếm hoặc tạo và thử nghiệm một bộ lọc trong Gmail, bạn có thể thấy một số kết quả đáng ngạc nhiên thực sự là Gmail hoạt ...

read more

Quản lí Gmail trong G Suite

Gmail G Suite là phiên bản nâng cao của dịch vụ Gmail phổ biến của Google cung cấp hiệu suất, bảo mật và chức năng cấp doanh nghiệp cho bất ...

read more

Làm việc ngoại tuyến trong Gmail

Ngay cả khi không có truy cập internet, bạn có thể đọc, viết, tìm kiếm, xóa và gắn nhãn email bằng Gmail ngoại tuyến. Sau đó, khi có kết nối, ...

read more

Tính năng mới trong Gmail

Chào mừng bạn đến với giao diện mới của Gmail. Google đã cập nhật giao diện người dùng và nhiều tính năng email bạn đã sử dụng và thêm các công ...

read more

Hướng dẫn gửi Email bí mật trong Gmail

Google luôn mang đến cho người dùng những tính năng tiện ích, một trong những tính năng tiện ích được cập nhật gần đây nhất là tính năng gửi Email ...

read more

Bài mới nhất