Dễ dàng thêm nút bấm để cải thiện liên kết trong Google Sites

Google sẽ thêm nút bấm trong Google Sites.  Nhấp chuột vào biểu tượng đồ họa sẽ được liên kết đến những nội dung trong web của bạn hoặc URL mở ...

read more

Google Forms sẽ được nhúng tốt hơn vào các website

Google sẽ làm Google Forms với giao diện và hoạt động tốt hơn khi chúng được nhúng vào các website được tạo bằng Google Sites. Những bước cải tiến này ...

read more

Google Voice đã có sẵn cho người dùng G Suite thông qua Early Adopter Program (Beta)

  Bởi vì sự hợp tác thông qua điện thoại là một phần quan trọng ở nơi làm việc, chúng tôi sẽ mở rộng giải pháp vượt trội hơn chỉ ...

read more