Nhúng Google Drawings trong Google Docs

Những gì đang thay đổi Giờ đây, bạn có thể nhúng các tệp Google Drawings được lưu trong Drive vào Google Docs và cập nhật nội dung của các bản ...

read more

Thông tin tốt hơn về tìm kiếm tin nhắn spam trong tìm kiếm nhật kí email

Là quản trị viên G Suite, giờ đây bạn có thể nhận được thông tin chi tiết và hữu ích hơn trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên ...

read more

Thêm hoặc xóa các danh mục và tab trong hộp thư đến trong Gmail

Sắp xếp email của bạn vào các tab hộp thư đến khác nhau, như Xã hội hoặc Quảng cáo. Khi bạn mở Gmail, bạn sẽ không phải xem tất cả ...

read more

Làm việc ngoại tuyến trong Gmail

Ngay cả khi không có truy cập internet, bạn có thể đọc, viết, tìm kiếm, xóa và gắn nhãn email bằng Gmail ngoại tuyến. Sau đó, khi có kết nối, ...

read more

Dễ dàng thiết lập thiết bị Android trên G Suite công ty của bạn

Khi nhân viên cài đặt điện thoại hay máy tính bản của họ như thiết bị thuộc sở hữu công ty, giao toàn bộ kiểm soát nhũng thiết bị mà ...

read more

Bài mới nhất