Cấu hình định tuyến mặc định

Bạn có thể thiết lập chính sách định tuyến toàn miền cho thư đến bằng cách sử dụng Định tuyến mặc định. Ví dụ: bạn có thể sử dụng Định ...

read more

Tạo một tuyến đường an toàn thay thế cho dịch vụ mã hóa của bên thứ ba

Bạn có thể sửa đổi trạng thái định tuyến cho các thư yêu cầu vận chuyển an toàn bằng cách tạo tuyến bảo mật dự phòng bằng cách sử dụng ...

read more

Áp dụng bí danh cho địa chỉ người nhận

Bạn có thể áp dụng ánh xạ (bí danh) cho địa chỉ người nhận trên thư nhận được theo tên miền của bạn. Bạn có thể lập bản đồ nhiều ...

read more

Cho phép cổng đi cho mỗi người dùng

Cổng thư đi cho mỗi người dùng là máy chủ thư, ngoài máy chủ thư G Suite, cung cấp thư gửi đi cho người dùng trong miền của bạn. Gmail ...

read more

Thiết lập cổng thư đi

Máy chủ cổng thư đi, còn được gọi là máy chủ thông minh, xử lý thư email trước khi chúng được gửi. Thông thường, các máy chủ cổng thư đi ...

read more

Thiết lập cổng thư đến

Là quản trị viên G Suite, bạn có thể thiết lập máy chủ Gmail để xử lý đúng thư nhận được từ cổng thư đến. Điều này giúp đảm bảo ...

read more

Hướng dẫn block mail hoặc domain bên ngoài gửi vào mail công ty trong G Suite

Hiện nay trên các dịch vụ email người dùng rất hay gặp phải những tin nhắn, thư với nội dung spam, không lành mạnh hoặc từ một cá nhân nào ...

read more

hướng dẫn chặn user gửi mail ra ngoài công ty trong G Suite

Trong những cuộc họp, sự kiện quan trọng thì quản trị viên sẽ gửi mail đến tất cả user  (thông tin mật)  để tránh tình trạng user gửi nhầm mail ...

read more

Cài đặt record GSuite cho Domain chống Spam

Nhằm nâng cấp bảo mật của hệ thống G Suite trước các tình trạng email nặc danh (phishing email), email rác (spam email), email chứa virus… ngày càng phát triển ...

read more

Bài mới nhất