Cloud Identity cung cấp quyền truy cập vào các ứng dụng truyền thống với LDAP an toàn

Vào tháng 10 tại Next ’18 London, Google đã công bố khả năng LDAP an toàn cho phép bạn quản lý quyền truy cập vào các ứng dụng dựa trên ...

read more

Thiết lập xác minh 2 bước cho tên miền

Bật xác minh 2 bước cho tên miền. 1. Tại bảng điều khiển chọn  Security > Basic settings. 2. Trong 2-Step Verification, chọn Allow users to turn on 2-step verification. 3. Điều ...

read more

Hướng dẫn tắt xác minh 2 bước cho tất cả user trong G Suite

Gmail cung cấp chế độ bảo mật 2 lớp để người dùng có thể yên tâm hơn, dữ liệu được bảo mật hơn khi sử dụng dịch vụ của mình. ...

read more

Hướng dẫn tắt Secure apps cho tất cả các user trong G Suite

Để bảo vệ dữ liệu người dùng của G Suite, hệ thống có thể chặn các ứng dụng không đáng tin cậy trong tài khoản của họ. Trong trường hợp ...

read more

Bài mới nhất