Tóm tắt ra mắt nhanh

Chèn một bảng mục lục vào một trang giúp cho việc điều hướng nội dung tập trung vào văn bản như Câu hỏi thường gặp, tài liệu hoặc wiki dễ dàng.

Người chỉnh sửa có thể chèn một bảng nội dung vào một trang chỉ bằng một cú nhấp chuột đơn giản – tiêu đề và tiêu đề phụ sẽ tự động cập nhật khi nội dung được thêm vào trang. Một bảng mục lục cũng giúp hướng dẫn các biên tập viên sắp xếp nội dung của họ theo cấu trúc để người đọc dễ hiểu hơn. Người xem trang web có thể nhanh chóng điều hướng qua các phần của trang bằng cách nhấp vào tiêu đề mong muốn và tự động chuyển đến phần đó trong cùng một cửa sổ.

Khi người chỉnh sửa thêm hoặc chỉnh sửa nội dung và cấu trúc của trang, mục lục sẽ tự động cập nhật, giúp bảo trì dễ dàng. Theo mặc định, mục lục sẽ thụt lề dựa trên cấu trúc phân cấp của các tiêu đề, tuy nhiên, các biên tập viên có tùy chọn thay đổi kiểu dáng mục lục và xóa thụt lề. Để loại bỏ thụt lề, chỉ cần

nhấp vào mục lục của bạn và chọn Flatten. Để thụt lề, chọn thụt lề.

Để thêm Mục lục vào một trang, ở bên phải, nhấp vào Chèn> Mục lục

Khả dụng

Chi tiết giới thiệu

Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26 tháng 2 năm 2019.

Các miền phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26 tháng 2 năm 2019.

Phiên bản G Suite

Có sẵn cho phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định?

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Luôn cập nhật với các buổi ra mắt G Suite

Tin tức

    Bài mới nhất