Khi bạn thêm miền vào Tài khoản Google được quản lý của mình, bạn cần lưu ý một số giới hạn để bạn có thể thiết lập chính xác tên miền chính và tên miền phụ. Các chủ đề sau đây thảo luận các tính năng khác nhau cho các tên miền chính và phụ.

 

Google admin console

  • Bạn không thể đặt trực tiếp các chính sách hoặc cài đặt cấu hình khác nhau cho các miền khác nhau. Tuy nhiên, bạn có thể đặt tất cả người dùng từ một miền vào đơn vị tổ chức và tất cả người dùng từ một miền khác vào một đơn vị khác và sau đó áp dụng các chính sách khác nhau cho từng đơn vị tổ chức.
  • Bạn chỉ có thể chỉ định một biểu tượng cho tên miền của mình. Biểu tượng tương tự xuất hiện cho người dùng trong tất cả các miền là một phần của tài khoản của bạn …

Tên miền và tên bí danh

  • Tính năng hợp nhất tài khoản G Suite không được hỗ trợ. Một số khách hàng G Suite hiện tại có nhiều miền có các tài khoản G Suite riêng biệt cho từng tên miền. Google hiện không hỗ trợ hợp nhất nhiều tài khoản G Suite thành một tài khoản nhiều miền.
  • Di chuyển từ bí danh tên miền không được hỗ trợ. Một số khách hàng G Suite hiện tại sử dụng bí danh tên miền cho các tên miền phụ của họ. Google hiện không hỗ trợ chuyển đổi bí danh tên miền thành nhiều tài khoản miền.
  • Trong phiên bản G Suite miễn phí cũ, các miền phụ không được hỗ trợ. Phiên bản G Suite miễn phí cũ chỉ hỗ trợ bí danh tên miền. Tất cả các hạn chế khác liên quan đến bí danh tên miền được áp dụng.

Account access URLs

  • Bạn không thể tạo URL toàn cầu để truy cập dịch vụ Google của mình. Người dùng truy cập Tài khoản Google được quản lý của họ bằng URL bao gồm tên miền từ địa chỉ email của họ, ví dụ: http://docs.google.com/a/subsidiaryA.com. Bạn không thể cung cấp URL toàn cầu mà người dùng từ tất cả các miền chia sẻ.

Google Drive (chỉ dành cho G Suite)

  • Bạn không thể hạn chế chia sẻ với người dùng trong một tên miền. Tùy chọn chia sẻ dựa trên toàn bộ tổ chức (hoặc đơn vị tổ chức có một số phiên bản G Suite), không phải các tên miền riêng lẻ. Với G Suite Enterprise, G Suite Business, G Suite for Education hoặc G Suite cho tổ chức phi lợi nhuận, bạn có thể tạo đơn vị tổ chức cho mọi người tại một miền cụ thể và sau đó hạn chế chia sẻ cho đơn vị tổ chức đó.

Để chia sẻ tài liệu với người dùng trong một tên miền (hoặc bất kỳ nhóm người dùng nào khác), hãy tạo Nhóm Google bao gồm tất cả người dùng và chia sẻ tài liệu với nhóm đó.

Google Sites (chỉ dành cho G Suite)

Tìm kiếm các trang web chỉ trả về các trang web trong cùng một miền với người dùng. Ví dụ: người dùng có địa chỉ trong miền phụ sẽ không tìm thấy các trang web được tạo trong miền chính.

 

 

 

Câu hỏi thường gặp

    Bài mới nhất