LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP


Tất cả ứng dụng

Tất cả ứng dụng của Google thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp của bạn - Đều có sẵn để sử dụng

   Liên lạc


 Gmail

 Hangouts

 Lịch

 Google Plus

   Lưu trữ


 Drive

   Liên lạc


 Quản trị

Tính năng G Suite Basic (30GB) G Suite Business G Suite Enterprise
Email doanh nghiệp thông qua Google mail X X X
Hội nghị Video và hội nghị thoại (Hangouts) X X X
Lịch được chia sẽ (Calendar) X X X
Tài liệu, bảng tính và bản trình bày (Docs, Sheets, Slides) X X X
Hỗ trợ 24/7 qua điện thoại, email và trực tuyến X X X
Bộ nhớ lưu trữ đám mây 30GB/User Unlimited Unlimited
Dung lượng/file 5TB/file 5TB/file 5TB/file
Tìm kiếm thông minh trên G Suite với Cloud Search X X
Lưu trữ và thiết lập chính sách lưu giữ cho Email và trò chuyện X X
Ediscovery dành cho Email, trò chuyện và tệp X X
Báo cáo kiểm tra để theo dõi hoạt động của người dùng X X
Ngăn chặn mất dữ liệu cho Google mail X
Ngăn chặn mất dữ liệu cho Drive X
S/MIME được lưu trữ cho Google mail X
Tích hợp Gmail với công cụ lưu trữ tương thích của bên thứ ba X
Kiểm soát truy cập cấp doanh nghiệp có thực thi khóa bảo mật X
Phân tích bản ghi Gmail trong BigQuery X
Bảng giá

GIÁ TỐT NHẤT HÀNH TINH

TƯ VẤN 24/7: (028) 7300.8286

Lưu ý:

+ Số lượng người dùng G Suite tương đương với số lượng Email mà bạn tạo ra. Ví dụ: Bạn cần tạo 10 email nghĩa là bạn cần phải mua 10 users.

+ Các giới hạn trong Google Mail: https://support.google.com/a/answer/166852?hl=en

Được hàng triệu doanh nghiệp, từ các công ty nhỏ cho tới các công ty trong danh sách Fortune 500 lựa chọn.

GIÁ TỐT NHẤT HÀNH TINH