Khái niệm cơ bản về tên miền

Dưới đây là một số thuật ngữ phổ biến mà bạn có thể gặp phải khi quản lý tên miền Internet. Các khái niệm cơ bản về DNS cho các ...

read more

Giới hạn với nhiều tên miền

Khi bạn thêm miền vào Tài khoản Google được quản lý của mình, bạn cần lưu ý một số giới hạn để bạn có thể thiết lập chính xác tên ...

read more

Bài mới nhất