Thêm tên miền phụ và xác minh TXT trong G Suite

Trên một tài khoản G Suite, Google cho phép thêm tối đa tới 600 tên miền. Trong đó gồm 1 tên miền chính (primary domain) và 599 tên miền phụ ...

read more

Hướng dẫn cấu hình bản ghi MX cho Gmail tên miền trong G Suite

Để mail tên miền có thể sử dụng gửi và nhận mail bình thường, bạn phải cấu hình DNS MX record cho tên miền đó trỏ tới máy chủ mail. ...

read more

Hướng dẫn xác minh tên miền kích hoạt G Suite

Khi đăng ký Gmail tên miền G Suite của Google, bắt buộc bạn phải xác minh rằng bạn là chủ sở hữu của tên miền mới có thể kích hoạt ...

read more

Bài mới nhất