Tóm tắt khởi động nhanh

Giờ đây, dễ dàng hơn để khám phá các tính năng trợ năng như hỗ trợ trình đọc màn hình, hỗ trợ chữ nổi và hỗ trợ kính lúp màn hình trong Docs, Sheets và Slides.

Mặc dù các tính năng trợ năng này trước đây có sẵn, chúng yêu cầu các bước bổ sung để truy cập menu trợ năng. Thay đổi này sẽ giúp các cài đặt này trở nên dễ dàng hơn bằng cách đặt cài đặt Trợ năng trong menu Công cụ.

Truy cập menu Trợ năng bằng cách chọn Công cụ> Cài đặt Trợ năng.

The accessibility settings dialog showing screen reader, braille, and screen magnifier support options.

Nếu tùy chọn trình đọc màn hình được chọn từ hộp thoại cài đặt trợ năng, menu Trợ năng sẽ được hiển thị ở đầu Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày để dễ dàng truy cập.

Khả dụng

Chi tiết giới thiệu

Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27 tháng 2 năm 2019.

Các miền phát hành theo lịch trình: Ra mắt đầy đủ (1-3 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 13 tháng 3 năm 2019.

Phiên bản G Suite

Có sẵn cho tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định?

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Luôn cập nhật với các buổi ra mắt G Suite

Tin tức

    Bài mới nhất