Tóm tắt khởi động nhanh

Chúng tôi đang chuyển cài đặt thông báo cho các cuộc hội thoại Hangouts cổ điển sang các kênh thông báo trên thiết bị O + Android. Với những thay đổi này, nhạc chuông tùy chỉnh và âm nhắn tin trò chuyện trên mỗi cuộc hội thoại / liên hệ sẽ bị xóa và mặc định là cài đặt ứng dụng chung.

Trang cài đặt mới

Để xem hoặc chỉnh sửa cài đặt chuông nhắn tin và trò chuyện cho Hangouts cổ điển trên thiết bị Android của bạn, hãy mở ứng dụng Hangouts cổ điển và, trong một cuộc trò chuyện, hãy nhấp vào menu khác> Tùy chọn liên kết

Khả dụng

Chi tiết giới thiệu

Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 năm 2019

Miền phát hành theo lịch trình: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 năm 2019

Phiên bản G Suite

Tất cả các phiên bản G Suite

Luôn cập nhật với các buổi ra mắt G Suite

 

Tin tức

    Bài mới nhất