Hướng dẫn reset cookie login cho từng user trong G Suite

Cookie là các tệp được trang web bạn truy cập tạo ra. Cookie giúp trải nghiệm trực tuyến của bạn dễ dàng hơn bằng cách lưu thông tin duyệt web. ...

read more

Hướng dẫn tạo bí danh Email trong G Suite

Mỗi người dùng G Suite đều có 1 địa chỉ email chính dùng để đăng nhập vào tài khoản. Nếu muốn có nhiều địa chỉ email khác trong cùng 1 ...

read more

Hướng dẫn xóa Alias trong G Suite

Khi mà super  admin thay đổi một địa chỉ mail của một user bất kì trong hệ thống  thì  địa chỉ mail cũ  sẽ được lưu tự động thành một ...

read more

Hướng dẫn sửa -xóa-khóa user trong G Suite

 Thật tuyệt vời vì tổ chức của bạn đã tham gia sử dụng G Suite, bộ công cụ điện toán đám mây tiến tiến của Google. Ở vai trò là ...

read more

Hướng dẫn tạo users mail domain trong G Suite

Với vai trò là quản trị viên G Suite, bạn sẽ là người quan trọng nhất để vận hành hệ thống .Khi bạn thêm người dùng vào tài khoản G ...

read more

Bài mới nhất