Trong vài tuần qua, bạn có thể nhận thấy một định dạng mới cho các thông báo ra mắt của chúng tôi trên blog này. Dựa trên phản hồi của khách hàng, chúng tôi đã cố gắng:

Sử dụng các tiêu đề để làm cho bài viết của chúng tôi dễ quét hơn

Sắp xếp lại thông tin để gọi ra những gì quan trọng nhất cho bạn biết.

Chúng tôi hy vọng rằng định dạng mới này giúp bạn tiết kiệm thời gian và làm cho các thông báo ra mắt của chúng tôi hữu ích hơn cho bạn. Nếu bạn thiên đường đã cung cấp thông tin phản hồi, chúng tôi sẽ yêu thích suy nghĩ của bạn về phong cách mới. Vui lòng cho chúng tôi biết bạn nghĩ gì về những thay đổi bằng cách điền vào biểu mẫu này.

Cảm ơn, nhóm Thông báo ra mắt G Suite

Tin tức

    Bài mới nhất