Giới thiệu Google Hangouts trong G Suite

Google Hangouts là một phương tiện truyền thông được Google phát triển bao gồm chat, cuộc gọi video, cuộc gọi điện thoại. Người dùng có thể kết nối với bạn ...

read more