Xóa, sau đó tạo lại người dùng không nhận được thông báo sự kiện

Vấn đề Khi bạn tạo một sự kiện cho ai đó, Google sử dụng ID nội bộ để liên kết sự kiện đó với họ ngoài địa chỉ email của ...

read more

Resource calendar hiển thị tất cả các sự kiện

Vấn đề Nếu tôi đặt một tài nguyên hoặc xem lịch tài nguyên, tôi có thể xem chi tiết của tất cả các sự kiện được lên lịch trên lịch ...

read more

Resources từ chối lời mời của tôi

Vấn đề Khi tôi lên lịch sự kiện trên lịch tài nguyên, sự kiện bị từ chối mặc dù lịch dường như miễn phí. Tại sao điều này xảy ra? ...

read more

Không nhận được lời mời hoặc cập nhật sự kiện

Vấn đề Tôi đã không nhận được lời mời tham gia sự kiện Lịch Google mà tôi đã được mời. Hoặc là Khi sự kiện tôi được mời thay đổi, ...

read more

Thông báo SMS cho Google Calendar

Nếu bạn sử dụng Google Calendar thông qua G Suite (không bao gồm phiên bản Google Apps miễn phí cũ), bạn có thể nhận thông báo văn bản (SMS) cho ...

read more

Thay đổi cài đặt bảo mật trong sự kiện

Nếu bạn chia sẻ lịch của mình, các sự kiện của bạn có cùng cài đặt bảo mật như lịch của bạn. Nếu bạn muốn, bạn có thể thay đổi ...

read more

Thay đổi hoặc tắt thông báo Calendar

Bạn có thể nhận thông báo trên điện thoại, máy tính hoặc qua email để giúp dễ dàng nhớ các sự kiện. Bạn có thể thay đổi cài đặt của ...

read more

Hướng dẫn nhúng Google Calendar vào trang web

Lịch Google hay Google Calendar là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí cung cấp bởi Google giúp bạn dễ dàng theo dõi các sự kiện quan trọng của cuộc ...

read more

Giới thiệu Google Calendar Trong G Suite

Lịch Google là ứng dụng giúp người dùng có thể tạo và chỉnh sửa sự kiện. Ngoài ra người dùng còn có thể đặt lịch hẹn, nhắc nhở, mục tiêu ...

read more

Giới thiệu Google Calendar trong G Suite

Lịch Google là ứng dụng giúp người dùng có thể tạo và chỉnh sửa sự kiện. Ngoài ra người dùng còn có thể đặt lịch hẹn, nhắc nhở, mục tiêu ...

read more

Bài mới nhất