Tùy chỉnh URL dịch vụ G Suite

Bạn có thể giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các dịch vụ G Suite cốt lõi của bạn bằng cách tạo địa chỉ web tùy chỉnh — còn được ...

read more

Hướng dẫn sửa tên-logo công ty trên toàn hệ thống mail trong G Suite

Mặc định sau khi cài đặt Email Google Apps hệ thống sẽ tự động hiển thị mặc định Logo của Google Apps, để chuyên nghiệp hoá và tạo được sự ...

read more

Bài mới nhất