Bạn có thể giúp người dùng dễ dàng tìm thấy các dịch vụ G Suite cốt lõi của bạn bằng cách tạo địa chỉ web tùy chỉnh — còn được gọi là URL — cho từng dịch vụ. Ví dụ: với địa chỉ tùy chỉnh, người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản Gmail của họ tại thư. yourdomain.com thay vì địa chỉ mặc định dài hơn mail.google.com/a/ yourdomain.com . Bạn có thể tạo địa chỉ tùy chỉnh trong tên miền chính và tên miền phụ cho các dịch vụ, bao gồm Gmail, Lịch, Sites và các dịch vụ khác.

 

Nếu bạn đã mua miền từ đối tác của Google trong quá trình đăng ký, bạn không cần phải tạo địa chỉ tùy chỉnh cho các dịch vụ Gmail, Lịch, Drive, Sites và Groups for Business của mình. Chúng tôi đã tùy chỉnh các địa chỉ này cho bạn.

1.Tùy chỉnh địa chỉ dịch vụ

 • Đăng nhập vào admin console tại admin.google.com ->company profile->custom URLs 
 • Chọn tên miền bạn muốn cập nhật từ danh sách thả xuống.
 • Nếu cần, hãy nhấp vào Thay đổi URL và điền vào biểu mẫu để tạo địa chỉ tùy chỉnh cho từng dịch vụ có sẵn, nhập tiền tố cho từng địa chỉ web mới. Tiền tố mẫu cho các dịch vụ của Google bao gồm thư , lịch , ổ đĩa , trang web và nhóm .

Để sử dụng một tiền tố mà bạn đã đã tạo ra cho dịch vụ khác: Di chuyển hoặc đổi tên tiền tố hiện có và bấm Save . Sau đó, thêm tiền tố vào URL dịch vụ.

 • Nhấn save.
 • Làm theo hướng dẫn xuất hiện để thêm bản ghi CNAME cho mỗi địa chỉ dịch vụ bạn đang tùy chỉnh. Để thêm bản ghi CNAME, hãy đăng nhập vào tài khoản của bạn tại trang web của công ty lưu trữ miền của bạn, chứ không phải với Google.

Ví dụ, để tạo ra các địa chỉ Gmail email . yourdomain.com , thêm bản ghi CNAME trỏ thư tới ghs.googlehosted.com. Bản ghi lưu trữ tên miền của bạn sẽ trông giống như sau.

 • Click I’ve completed these steps.

2.Khắc phục lỗi.

Nếu bạn thấy thông báo lỗi, hãy kiểm tra những điều sau:

 • URL tùy chỉnh có thể được sử dụng làm địa chỉ Google Sites tùy chỉnh.
 • URL tùy chỉnh có thể được sử dụng làm URL truy cập dịch vụ.
 • Bạn đã nhập URL trùng lặp.

Lưu ý rằng nếu bạn đã kích hoạt giao thức bảo mật trên miền của mình, chuyển hướng URL tùy chỉnh của Google sẽ không hoạt động vì nó không tương thích với chuyển hướng TLS / SSL để buộc duyệt web được mã hóa. URL http://mail.domain.com được chuyển hướng đến https://mail.domain.com thay vì  https://mail.google.com/a/domain.com.  

 

Company profile

  Bài mới nhất