Những gì đang thay đổi

Chúng tôi bổ sung hỗ trợ cung cấp tự động cho hai ứng dụng mới:

thứ hai

Xông hơi

Ai bị ảnh hưởng

Quản trị viên chỉ

Tại sao bạn lại sử dụng nó

Khi cung cấp tự động được bật cho ứng dụng bên thứ ba được hỗ trợ, mọi người dùng được tạo, sửa đổi hoặc xóa trong G Suite cũng sẽ tự động được thêm, chỉnh sửa hoặc xóa trong ứng dụng của bên thứ ba. Tính năng này rất phổ biến với quản trị viên, vì nó loại bỏ chi phí quản lý người dùng trên nhiều ứng dụng SaaS của bên thứ ba.

Làm thế nào để bắt đầu

Quản trị viên: Sử dụng Trung tâm trợ giúp để xem cách thiết lập cung cấp tự động.

Người dùng cuối: Không cần hành động.

Liên kết hữu ích

Trung tâm trợ giúp: Cung cấp người dùng tự động

Trung tâm trợ giúp: Sử dụng SAML để thiết lập SSO được liên kết

Khả dụng

Chi tiết giới thiệu

Miền phát hành nhanh: Triển khai dần dần (tối đa 15 ngày cho khả năng hiển thị tính năng bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 năm 2019.

Các miền phát hành theo lịch trình: Ra mắt dần dần (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 năm 2019.

Khách hàng của G Suite Giáo dục, Doanh nghiệp và Doanh nghiệp có thể kích hoạt cung cấp tự động cho tất cả các ứng dụng được hỗ trợ

Khách hàng của G Suite Basic, Chính phủ và Phi lợi nhuận có thể kích hoạt cung cấp tự động cho tối đa ba ứng dụng

Bật / tắt theo mặc định?

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp độ OU

Luôn cập nhật với các buổi ra mắt G Suite

 

Tin tức

    Bài mới nhất