Cuộc họp với đồng nghiệp, khách hàng hoặc khách hàng trên toàn cầu là rất quan trọng để hoàn thành công việc của bạn. Đối với những thời điểm bạn cần gặp nhóm lớn hơn, Hangouts Meet hiện cho phép người dùng G Suite Enterprise tổ chức cuộc họp với tối đa 100 người tham gia và người dùng G Suite Business để lưu trữ tối đa 50 người tham gia. Số người tham gia này bao gồm những người từ cả trong và ngoài tổ chức của bạn.

 

 

Giới hạn người tham gia mới mở rộng này hỗ trợ những người tham gia từ bất kỳ điểm kết hợp video và quay số nào để bạn có thể linh hoạt tập hợp nhiều người hơn từ khắp nơi trên thế giới. Nó hiện đã được triển khai hoàn toàn trên tất cả các miền.

Nếu bạn cần tổ chức một cuộc họp lớn hơn, bạn có thể bật phát trực tiếp, cho phép tối đa 100.000 người xem xem cùng một lúc.

Tin tức

    Bài mới nhất