Liên hệ hovercards cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về những người trong tổ chức của bạn. Google đã nghe từ bạn rằng bạn muốn hiển thị tốt hơn vào Google Groups trên G Suite, vì vậy, Google sẽ thêm nhiều thông tin hơn vào các thẻ này khi chính liên hệ đó là một nhóm.

 

 

Khi bạn di chuột qua tên nhóm trong Gmail, giờ đây bạn có thể xem thông tin cần thiết, như thành viên nhóm cũng như thực hiện một số hành động, chẳng hạn như:

  • Lên lịch sự kiện với nhóm
  • Gửi email cho nhóm
  • Xem thêm thành viên 

Bạn cũng có thể chọn “Thông tin khác” sẽ đưa bạn đến trang chi tiết thành viên Nhóm trên groups.google.com. Các thành viên nhóm sẽ chỉ xuất hiện trên hovercards nếu người dùng có quyền xem chúng. Chức năng này sẽ được thêm vào các ứng dụng G Suite khác trong tương lai.

Tin tức

    Bài mới nhất