Là quản trị viên G Suite, giờ đây bạn có thể nhận được thông tin chi tiết và hữu ích hơn trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên về các email đã bị đánh dấu là spam. Công cụ Nhật ký Tìm kiếm Email bây giờ sẽ hiển thị lý do email bị gắn cờ là thư rác, cũng như các cảnh báo khác mà người dùng có thể thấy về các email đáng ngờ.

Thông tin mới này sẽ giúp bạn hiểu các bước mà hệ thống phân loại spam của chúng tôi thực hiện để bảo vệ người dùng cuối và sẽ hỗ trợ quản lý lưu lượng email. Để truy cập công cụ, từ trang chủ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy đi tới Reports > Audit > Email log search.

Tìm sâu vào thư rác

Khi sử dụng Tìm kiếm Nhật ký Email để xác định vị trí thư rác, giờ đây, bạn sẽ nhận được dữ liệu chi tiết về thư rác và chú thích về thư, bao gồm:

  • Lý do một email đã hoặc không được đánh dấu là thư rác.
  • Khi biểu ngữ bất thường được kích hoạt bởi file đính kèm đáng ngờ hoặc một cuộc tấn công lừa đảo.

 

Tin tức Uncategorized

    Bài mới nhất