Nếu bạn sử dụng Google Calendar thông qua G Suite (không bao gồm phiên bản Google Apps miễn phí cũ), bạn có thể nhận thông báo văn bản (SMS) cho các sự kiện của mình.

 

Bật SMS thông báo

1. Mở Google Calendar

2. Ở trên cùng bên phải chọn Setting->settings->Mobile Setup.

3. Thêm quốc gia và số điện thoại của bạn.

4. Click Send Verification Code.

5. Khi bạn nhận được tin nhắn văn bản, hãy nhập mã bạn nhận được trong hộp Mã xác minh.

6. Click Verify. 

Chi phí thông báo SMS

Ứng dụng Google Calendar không tính phí bạn gửi thông báo SMS. Tuy nhiên, cước tin nhắn văn bản tiêu chuẩn của bạn sẽ được áp dụng. Đối với các câu hỏi về tốc độ nhắn tin văn bản của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Tắt thông báo SMS

Tắt thông báo cho tất cả các lịch

1. Mở Google Calendar

2. Ở trên cùng bên phải chọn Setting  ->settings->Mobile Setup.

3. Xóa số điện thoại của bạn.

Tắt thông báo cho một số lịch nhất định.

1. Mở Google Calendar

2. Ở trên cùng bên phải chọn Setting ->settings->Mobile Setup.

3. Trong phần “Settings for my calendars,” nhấp vào lịch bạn muốn thay đổi.

4. Chọn từng thông báo “SMS” và thay đổi tất cả thành “Non” hoặc “Notification.”

 

Calendar

    Bài mới nhất