Máy chủ cổng thư đi, còn được gọi là máy chủ thông minh, xử lý thư email trước khi chúng được gửi. Thông thường, các máy chủ cổng thư đi được sử dụng để lưu trữ hoặc lọc spam. Thiết lập máy chủ cổng thư đi với G Suite để định tuyến tất cả thư gửi đi từ miền của bạn thông qua máy chủ cổng.

 

Thiết lập máy chủ cổng của bạn

Thiết lập máy chủ cổng thư đi của bạn để chỉ chấp nhận và chuyển tiếp email từ địa chỉ IP của máy chủ thư G Suite. Điều này giúp ngăn người gửi spam sử dụng cổng của bạn làm rơle thư mở.

Để được trợ giúp thiết lập máy chủ cổng, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ của máy chủ cổng.

SPF và DKIM

Chính sách người gửi (SPK)

 • Nếu bạn sử dụng bản ghi SPF để xác thực máy chủ thư đi cho miền của mình, bạn cần phải thiết lập bản ghi SPF để bao gồm máy chủ cổng thư đi của bạn. Bản ghi SPF cần bao gồm cả máy chủ thư G Suite và máy chủ cổng thư đi.

Domain key signing (DKIM)

 • Cổng thư đi của bạn sẽ hoạt động với chữ ký DKIM nếu cổng chuyển tiếp thư của bạn mà không sửa đổi chúng. Nếu máy chủ cổng của bạn sửa đổi thư (ví dụ: bằng cách thêm chân trang tuân thủ) chữ ký DKIM bị vô hiệu. Ngăn máy chủ cổng sửa đổi thư hoặc tắt xác thực DKIM.

Thiết lập cổng thư đi của bạn

Thiết lập cổng thư đi bằng cách sử dụng cài đặt Định tuyến hoặc cài đặt Cổng thư đi. Để có các phương pháp hay nhất, hãy sử dụng cài đặt Định tuyến.

Sử dụng cài đặt Routing

Add outbound gateway route:

 • Tại bảng điều khiển chọn Apps-> G Suite-> Gmail->  Advanced settings.
 • Click Hosts.
 • Click Add Route.
 • Nhập tên tuyến cho máy chủ cổng trong phần Name.
 • Nhập địa chỉ máy chủ cổng thư đi trong phần Enter host name or IP.
 • Chọn bất kì tùy chọn nào bạn muốn bật.
  – Perform MX lookup on host: Cung cấp tới máy chủ MX được liên kết với tên miền được chỉ định.
  – Require secure transport (TLS): Mã hóa tin nhắn giữa việc gửi các máy chủ thư và nhận các máy chủ thư bằng cách sử dụng Transport Layer Security (TLS).
  – Require CA signed certificate: Yêu cầu  chứng nhận để xác thực với TLS.
 • Click Save.

Configure Gmail với outbound gateway route

Từ phần Advanced settings của Gmail.

1. Click General Settings.

2. Trong phần Organizations, Chọn tổ chức cấp cao nhất.

3. Kéo xuống mục Routing trong phần Routing, di chuột qua cài đặt và chọn một trong các tùy chọn sau:

 • Click Configure.
 • Nếu cài đặt đã được  cấu hình, hãy nhấp vào Edit hoặc Add cài đặt khác.

4. Nhập tên hoặc mô tả cho cài đặt định tuyến của bạn.

5. Trong phần Messages to affect, chọn Outbound.

6. Dưới tùy chọn thứ ba (For the above types of messages…), hãy chọn Modify message từ trình đơn thả xuống.

7. Trong phần Route, chọn Change route.

8. Từ danh sách thả xuống, chọn tuyến máy chủ cổng của bạn.

9.(Tùy chọn) Trong phần  Encryption (onward delivery only), chọn  Require secure transport (TLS).

10. Click Add setting.

11. Ở cuối trang Advanced settings, nhấp vào Save.

Có thể mất tối đa một giờ để các thay đổi được chuyển sang tài khoản người dùng.

Sử dụng cài đặt Cổng thư đi

1. Tại bảng điều khiển chọn Apps-> G Suite-> Gmail->  Advanced settings.

2. Trong phần Organizations, Chọn tổ chức cấp cao nhất.

3. Kéo xuống mục Outbound gateway được thiết lập trong phần Routing.

4. Nhập địa chỉ máy chủ cổng đi.

5. Ở cuối trang Advanced settings, nhấp vào Save.

Có thể mất tối đa một giờ để các thay đổi có hiệu lực đối với tài khoản người dùng.

 

Admin setting Gmail

  Bài mới nhất