Sắp xếp email của bạn vào các tab hộp thư đến khác nhau, như Xã hội hoặc Quảng cáo. Khi bạn mở Gmail, bạn sẽ không phải xem tất cả email cùng một lúc.

 

Thêm hoặc xóa tab danh mục

1. Đăng nhập vào gmail, tại trang chủ ở trên góc phải chọn hình bán răn->chọn cài đặt.

2. Nhấp vào tab Inbox.

3. Trong phần “Inbox type”, chọn  Default. Lưu ý: Để ẩn tất cả các tab, hãy chọn another inbox type.

4. Trong phần “Categories”, chọn hộp các tab bạn muốn hiển thị. Lưu ý: Bạn không thể tạo tab mới; bạn chỉ có thể hiển thị hoặc ẩn những người hiện có.

5. Cuối trang chọn Save Changes.

Lưu ý: Nếu bạn đã bật thông báo, bạn sẽ chỉ nhận được thông báo về các email trong danh mục Chính của mình.

Di chuyển email

Để di chuyển email đến một danh mục mới, hãy kéo email đến tab đó.

Tìm email trong danh mục

Không thể tìm thấy email trong danh mục

Email đã lưu trữ sẽ không hiển thị tab danh mục của chúng.

Để tìm email bạn đã lưu trữ, hãy tìm kiếm email trong hộp ở đầu trang.

Tìm kiếm danh mục

Nhập danh mục: sau đó chọn tên danh mục trước cụm từ tìm kiếm của bạn.

Ví dụ: danh mục: tiệc xã hội sẽ hiển thị cho bạn email trong tab Xã hội bao gồm “tiệc”.

Thay đổi thông báo cho từng danh mục

Bạn có thể chọn các thông báo khác nhau cho từng danh mục. Tìm hiểu thêm về thông báo.

Không thể bật danh mục hộp thư đến

Nếu bạn có hơn 250.000 thư trong hộp thư đến, bạn sẽ không thể bật danh mục hộp thư đến.

Để vượt quá giới hạn này, bạn có thể lưu trữ hoặc xóa thư.

Kiểm tra số lượng thư trong hộp thư đến của bạn.

Trong Gmail, thư trả lời thư được nhóm thành các cuộc hội thoại. Trong hộp thư đến của bạn, bạn sẽ thấy số lượng cuộc hội thoại bạn có, chứ không phải tin nhắn.

Làm theo các bước sau để xem có bao nhiêu thư trong hộp thư đến của bạn:

1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn,ở góc phải hình bán răn-> chọn cài đặt.

2. Kéo xuống chọn “Conversation view”.

3. Chọn Conversation view off.

4. Kéo xuống cuối trang ,click Save Changes.

5. Quay lại hộp thư đến của bạn để xem số lượng thư bạn có. Nếu bạn có nhiều mục hoặc danh mục, hãy đảm bảo thêm số cùng từ mỗi phần.

6. Khi bạn hoàn tất, hãy quay lại cài đặt và bật “Conversation view.”

 

 

 

Gmail Uncategorized

    Bài mới nhất