Bạn có thể sửa đổi trạng thái định tuyến cho các thư yêu cầu vận chuyển an toàn bằng cách tạo tuyến bảo mật dự phòng bằng cách sử dụng cài đặt Tuyến đường an toàn thay thế. Nếu bạn có dịch vụ mã hóa của bên thứ ba, hãy sử dụng cài đặt Tuyến đường an toàn thay thế để định tuyến lưu lượng truy cập không an toàn khác.

Lưu ý: Trước khi bạn định cấu hình cài đặt Tuyến đường thay thế an toàn, bạn phải thêm các tuyến thư với tab host. Cụ thể, bạn phải thêm máy chủ chứa cấp độ phân phối TLS phù hợp mà bạn muốn sử dụng.

 

Tạo một tuyến đường an toàn thay thế cho miền của bạn

1. Đăng nhập vào Admin console, chọn Apps->G Suite-> Gmail-> Advanced settings.

2. Ở bên trái, chọn tổ chức cấp cao nhất.

3. Di chuyển đến phần Routing, đi đến Alternate secure route.  

  • Nếu trạng thái của Not configured yet, hãy nhấp vào Configure.
  • Nếu cài đặt được Locally applied, hãy trỏ qua cài đặt và nhấp vào Edit.

4. Nhập mô tả ngắn sẽ xuất hiện trong phần tóm tắt của cài đặt.

5. Chọn tùy chọn  Use alternate secure route when secure transport (TLS) is required.

6. Chọn một tuyến đường từ danh sách. Nếu chưa, trước tiên bạn phải thêm các tuyến thư với tab Máy chủ lưu trữ.

Lưu ý: Tất cả thư yêu cầu vận chuyển an toàn, được gửi tới máy chủ lưu trữ mà bạn chưa xác định là đã bật TLS, được định tuyến đến tuyến an toàn thay thế.

7. Khi bạn hoàn tất việc thực hiện thay đổi, hãy nhấp vào Add setting hoặc Save để đóng hộp thoại.

Lưu ý: Mọi cài đặt bạn thêm đều được tô sáng trên trang Cài đặt nâng cao.

8. Ở cuối cửa sổ, nhấp vào SAVE.

Có thể mất tối đa một giờ để các thay đổi có hiệu lực.

Admin setting Gmail

    Bài mới nhất