Dưới đây là 2 cách để truy cập các tệp Drive và giữ chúng đồng bộ trên tất cả các thiết bị của bạn.

  • Drive File Stream là tốt nhất cho hầu hết các tổ chức. Ứng dụng này cho phép bạn truyền trực tiếp các tệp My Drive và Team Drive từ đám mây. Bạn cũng có thể cung cấp các tệp Drive để truy cập ngoại tuyến.
  • Sao lưu và đồng bộ hóa là ứng dụng khách đồng bộ hóa tiêu dùng của chúng tôi mà các tổ chức cũng có thể sử dụng. Với Sao lưu và Đồng bộ hóa, tất cả nội dung Drive của bạn được lưu trữ cục bộ.

Chọn và khai triển giải pháp đồng bộ hóa của bạn

  • Chọn giải pháp đồng bộ hóa của bạn (so sánh các tính năng).
  • Bật Sync cho tổ chức của bạn.
  • Triển khai luồng tệp ổ đĩa (được khuyến nghị) hoặc Sao lưu và đồng bộ hóa.
  • Câu hỏi thường gặp về Drive Sync.

Drive and Docs

    Bài mới nhất