Khi bạn đăng ký G Suite hoặc Drive Enterprise, tổ chức của bạn có thể sử dụng Google Drive làm nơi duy nhất để lưu trữ và chia sẻ tệp.

 

Truy cập file bất cứ nơi đâu

Với Google Drive, mọi người trong tổ chức của bạn có thể truy cập tệp của họ từ bất kỳ thiết bị nào có Drive trên đó.

 • Trình duyệt web của máy tính, Đăng ký Drive cung cấp cho bạn Google Drive trên web, một ứng dụng trực tuyến chạy trong mọi trình duyệt web, trên bất kỳ máy tính nào.
 • Người dùng có thể tải xuống ứng dụng di động Google Drive về Android hoặc iPhone để truy cập các tệp từ điện thoại di động của họ.
 • Máy tính Windows hoặc Mac- Bạn có thể cài đặt ứng dụng đồng bộ hóa Google Drive để truyền phát hoặc đồng bộ hóa các tệp Drive với máy tính Windows hoặc Mac của bạn.

Quản lý và chia sẽ tất cả các loại tệp 

Bạn có thể sử dụng Google Drive để lưu trữ và truy cập tất cả các tệp, bao gồm:

 • Tất cả các tệp công việc của bạn- Lưu trữ các tài liệu PDF hoặc Microsoft Word, bảng tính Excel, tệp nhạc, ảnh, video và hơn thế nữa. Xem nhiều loại tệp trong trình duyệt của bạn, ngay cả khi bạn không có chương trình của chúng trên máy tính.
 • Tài liệu bạn tạo và chỉnh sửa trực tuyến sử dụng các trình soạn thảo Google Docs dựa trên web để tạo tài liệu văn bản, bảng tính, bản trình bày, bản vẽ và biểu mẫu. Trình chỉnh sửa bao gồm Google Docs, Sheets và Slides. Mỗi trình chỉnh sửa là một ứng dụng riêng biệt mà người dùng cũng có thể mở từ Drive.

Lưu ý: Google Drive và mỗi trình chỉnh sửa Tài liệu là các ứng dụng riêng biệt. Nhưng với tư cách là quản trị viên, bạn quản lý cài đặt của họ từ một dịch vụ Drive và Docs trong bảng điều khiển Quản trị viên.

 • Ví dụ, bản đồ bạn tạo và chia sẻ sử dụng Google My Maps, để chia sẻ vị trí của công ty bạn, lên kế hoạch cho các sự kiện hoặc hiển thị các tuyến giao hàng.

Kiểm soát hành chính

Là quản trị viên Drive, bạn có thể sử dụng bảng điều khiển Google Admin để:

 • Theo dõi việc sử dụng và xu hướng- sử dụng Nhật ký kiểm tra ổ đĩa để theo dõi việc sử dụng các trình soạn thảo Docs của nhóm của bạn. Theo dõi có bao nhiêu tài liệu mọi người đang tạo, ai đang sử dụng loại tài liệu nào và hơn thế nữa.
 • Quản lý chia sẻ tài liệu cho nhóm của bạn- Điều khiển cách thức các tài liệu được chia sẻ theo mặc định hoặc liệu người dùng có thể chia sẻ tài liệu bên ngoài tổ chức của bạn hay không.
 • Quản lý không gian lưu trữ, với G Suite, mỗi người dùng sẽ có dung lượng lưu trữ 30 GB hoặc không giới hạn, tùy thuộc vào phiên bản của bạn. Là quản trị viên, bạn có thể mua giấy phép để cấp cho một số người dùng nhiều dung lượng hơn. Hoặc bạn có thể cho phép người dùng mua thêm dung lượng của riêng họ.
 • Chuyển quyền sở hữu tài liệu. Nếu ai đó rời khỏi tổ chức của bạn hoặc thay đổi vai trò, hãy sử dụng Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của bạn để chuyển tài liệu của họ cho người khác trong nhóm của bạn.

Bắt đầu với Drive như một sản phẩm độc lập

Nếu tổ chức của bạn muốn sử dụng Drive, nhưng bạn không cần phải có Gmail, Lịch hoặc các dịch vụ G Suite khác, hãy đăng ký Drive Enterprise. Bạn có thể nhận tất cả các tính năng Drive và kiểm soát quản trị, nhưng không có các dịch vụ G Suite như Gmail, Lịch, Google+ và Meet.

 

Drive and Docs

  Bài mới nhất