Gmail G Suite là phiên bản nâng cao của dịch vụ Gmail phổ biến của Google cung cấp hiệu suất, bảo mật và chức năng cấp doanh nghiệp cho bất kỳ tổ chức quy mô nào.

1.Chuyển email doanh nghiệp sang Gmail.

Mỗi người trong tài khoản G Suite của bạn có thể sử dụng địa chỉ email của tổ chức bạn với Gmail. Nếu họ hiện đang sử dụng địa chỉ này với chương trình thư cũ của mình, bạn quyết định thời điểm thực hiện chuyển đổi. Thư sẽ không bắt đầu chuyển sang tài khoản Gmail của họ (và ngừng chuyển sang chương trình thư cũ của họ) cho đến khi bạn thay đổi bản ghi MX của tên miền.

2.Gmail thử nghiệm chỉ với một vài người sử dụng.

Bạn có thể đánh giá Gmail chỉ với một vài người dùng trước khi chuyển đổi toàn bộ nhóm của mình bằng cách chạy chương trình thử nghiệm. Việc thử nghiệm sẽ không làm gián đoạn dịch vụ thư của bất kỳ ai và tất cả người dùng của bạn có thể tiếp tục sử dụng địa chỉ email hiện tại của họ.

3.Bảo vệ chống lại các mối đe dọa email.

Người gửi spam có thể cố gắng giả mạo hoặc “giả mạo”, địa chỉ từ miền của bạn để làm cho spam của họ trông giống như đến từ một người nào đó trong miền của bạn. Để giúp ngăn chặn loại lạm dụng này, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng ba biện pháp chống giả mạo xác thực thư được gửi từ miền của bạn.

4.Giúp nhóm của bạn chuyển email cũ sang Gmail.

Khi chuyển sang G Suite từ một chương trình hoặc dịch vụ web khác, nhóm của bạn có thể mang theo thư, danh sách liên hệ và lịch hiện có của bạn. Bạn có một số tùy chọn để di chuyển thư vào G Suite, tùy thuộc vào quy mô tổ chức của bạn và hệ thống bạn đến.

5.Bật tính năng doanh nghiệp cho người dùng Gmail.

Trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên cài đặt để bật các tính năng dành cho doanh nghiệp cho người dùng như truy cập ngoại tuyến, đọc biên lai, tùy chọn sử dụng Outlook hoặc ứng dụng thư khách khác và hơn thế nữa.

6.Phân tích vấn đề luồng mail với tìm kiếm nhật ký email.

Theo dõi tin nhắn bị thiếu, xác định địa chỉ IP của người gửi và người nhận và khắc phục sự cố gửi thư khác bằng công cụ tìm kiếm nhật ký email.

 

Gmail

    Bài mới nhất