Với Đăng nhập một lần (SSO), người dùng có thể truy cập tất cả các ứng dụng đám mây doanh nghiệp của họ — bao gồm Bảng điều khiển dành cho quản trị viên cho quản trị viên — sau khi đăng nhập chỉ một lần. Google hỗ trợ hai tiêu chuẩn SSO doanh nghiệp phổ biến nhất, OpenID Connect và SAML, đồng thời có rất nhiều ứng dụng hỗ trợ SSO được tích hợp sẵn trong danh mục ứng dụng bên thứ ba của Google.

 

Google hiện đang thêm tích hợp SAML cho mười ứng dụng bổ sung:

 • Automox
 • Boomi
 • GoodData
 • LinkedIn Learning
 • LiquidFiles
 • Proxyclick
 • Sigma Computing
 • TextExpander
 • VersionOne
 • Zimbra

Lưu ý rằng ngoài các ứng dụng SAML được tích hợp sẵn, G Suite cũng hỗ trợ cài đặt “Ứng dụng SAML tùy chỉnh”, điều đó có nghĩa là quản trị viên có thể cài đặt bất kỳ ứng dụng nào của bên thứ ba hỗ trợ SAML. Ưu điểm của một ứng dụng được tích hợp sẵn là việc cài đặt dễ dàng hơn nhiều.

Tin tức

  Bài mới nhất