Để bảo vệ dữ liệu người dùng của G Suite, hệ thống có thể chặn các ứng dụng không đáng tin cậy trong tài khoản của họ. Trong trường hợp này, khi bạn cố đăng nhập vào tài khoản của mình, nhân viên sẽ thấy thông báo lỗi “Mật khẩu không chính xác”.Bây giờ , HelloWorld.vn sẽ hướng dẫn  tắt Secure apps trên Admin console G Suite để cài đặt users vào Outlook trên máy tính.

1.Đăng nhập vào Admin console tại admin.google.com -> vào Security

 

 

 

2.Trên bảng Security -> Click Basic setting

 

 

3. Tại trang Basic setting, kéo xuống dưới tại mục Less secure apps -> click vào dòng Go to settings for less secure apps>>

 

 

4. Tại trang Advanced security settings -> mục Less secure apps -> tick vào ô dòng Enforce access to less secure apps for all users (Not recommended) -> click SAVE bên góc phải

 

 

 

 

->Sau khi tắt secure apps cho tất cả users bằng Admin console, trên Outlook PC từng user, xóa đi cài đặt lại và thử lại.

Security

    Bài mới nhất