Với vai trò là quản trị viên G Suite, bạn sẽ là người quan trọng nhất để vận hành hệ thống .Khi bạn thêm người dùng vào tài khoản G Suite của mình, bạn cho họ một địa chỉ email tại miền của doanh nghiệp bạn và một tài khoản họ có thể sử dụng để truy cập vào các dịch vụ của G Suite.

Bài viết gồm 2 phần

 • Hướng dẫn tạo từng user
 • Hướng dẫn tạo nhiều user cùng một lúc

1.Hướng dẫn tạo từng user

 • Bước 1:Đăng nhập vào admin console  tại admin.google.com -> vào User

 

 

 • Bước 2:Click vào dấu + nằm ở góc bên phải phía dưới:

 

 

 • Bước 3:Điền họ vào ô First Name, điền tên vào ô Last Name và điền tên địa chỉ mail vào ô primary address.

 • Bước 4:Click vào Set Password -> Điền password, bỏ tích ô Require user to change password at next sign-in. Cuối cùng click Create là xong.

 

 

2. Hướng dẫn tạo nhiều user cùng một lúc

 • Bước 1: Đăng nhập vào Admin console tại admin.google.com -> vào User

 

 

 • Bước 2: Rê chuột (không click) vào dấu + nằm ở góc bên phải phía dưới – > chọn Add multiple users.

 

 

 

 • Bước 3:click vào DOWNLOAD AS .CSV  để tải 1 file excel về máy.

 

 

 • Bước 4:. Mở file excel vừa tải về, điền đầy đủ thông tin vào các cột (First name, last name, emial address, password) cho từng User theo thứ tự thừ trên xuống, sau đó save lại.

 

 

 • Bước 5: . click vào ATTACH FILE, chọn đường dẫn đến file excel vừa lưu, bỏ tick ở ô Require user to change password at next sign-in, cuối cùng chọn Upload.

 

 

 

Chúc các bạn thành công !

Users

  Bài mới nhất