Để sắp xếp và tìm ghi chú của mình trong Google Keep, bạn có thể gắn nhãn, tô màu và ghim ghi chú. Nếu bạn đang chia sẻ ghi chú thì chỉ bạn mới có thể xem nhãn, màu và ghim của mình. Bạn có thể tạo tối đa 50 nhãn.

1. Tạo nhãn cho ghi chú:

  • Bước 1: Di chuyển chuột đến ghi chú có sẵn. Nhấn chuột vào biểu tượng > thêm nhãn.

 

 

  • Bước 2: Đặt tên cho nhãn mới hoặc chọn tên nhãn đã có sẵn.

 

 

  • Bước 3: Sau khi thêm nhãn, nhấn chuột vào đóng ghi chú để hoàn thành. Nhãn đã thêm sẽ được hiển thị ở góc trái phía dưới của ghi chú.
  • Người dùng cũng có thể dễ dàng xóa nhãn của ghi chú bằng cách di chuyển chuột đến nhãn hiển thị trên ghi chú và nhấn vào xóa nhãn.

2.Lưu trữ ghi chú:

  • Trên mỗi ghi chú đều có biểu tượng   lưu trữ nằm phía dưới thanh công cụ của ghi chú. Nếu bạn muốn lưu trữ ghi chú nào đó, chỉ cần nhấn chuột vào biểu tượng  . Ghi chú sẽ ngay lập tức được chuyển vào thư mục lưu trữ của Google Keep.
  • Người dùng có thể dễ dàng tìm lại những ghi chú đã được lưu trữ nằm trong thư mục được xổ xuống ở menu phía bên phải màn hình ứng dụng Google Keep.

 

Google Keep

    Bài mới nhất