Thật dễ dàng để tạo nhóm cho tổ chức của bạn bằng cách sử dụng quyền kiểm soát Nhóm trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên . Bạn cũng có thể di chuyển danh sách gửi thư hiện có của mình trên máy chủ LDAP sang Google Groups, để tạo nhiều nhóm cùng một lúc.

 

1.Đăng nhập vào Admin console tại admin.google.com -> vào Groups.

 

 

2. Chọn Create Group.

 

 

3. Điền tên nhóm vao ô Name Of Group, Điền tên địa chỉ mail muốn đặt vào ô Group email Address. Phần mô tả (Description) có thể điền nếu cần thiết. Tại mục Access Level chọn Team và tick vào ô Also allow anyone on the internet to post messages . chọn CREATE.

 

4. Chọn Manage users in test để thêm các thành viên vào nhóm.

 

 

5. Điền user name và địa chỉ mail vào ô trống theo cú pháp:”user name” < Địa chỉ mail >, . cuối cùng chọn ADD.

 

 

Mong bài viết này hữu ích cho bạn. Chúc bạn thành công!

Groups

    Bài mới nhất