Mỗi người dùng G Suite đều có 1 địa chỉ email chính dùng để đăng nhập vào tài khoản. Nếu muốn có nhiều địa chỉ email khác trong cùng 1 tài khoản thì bạn có thể tạo thêm bí danh email.

Bạn có thể thêm tối đa 30 bí danh email cho mỗi người dùng. Địa chỉ email bí danh không thể đăng nhập được và bắt buộc bạn phải đăng nhập tài khoản G Suite bằng địa chỉ email chính. Sau đây là hướng dẫn thêm bí danh cho người dùng (địa chỉ email chính):

 

 

1. Đăng nhập vào Admin console tại admin.google.com -> chọn User

 

 

2. Chọn user mà bạn muốn thêm bí danh và  nhấn User information.

 

 

3. Kéo xuống dòng Email Aliases và nhập địa chỉ bạn muốn thêm vào.

 

 

4. Sau khi nhập xong ->nhấn SAVE .

 

 

Như vậy bạn đã thêm thành công rồi. Cảm ơn, bạn đã đọc bài viết.

Users

    Bài mới nhất