Thật tuyệt vời vì tổ chức của bạn đã tham gia sử dụng G Suite, bộ công cụ điện toán đám mây tiến tiến của Google. Ở vai trò là quản trị viên G Suite, bạn sẽ là người quan trọng nhất để vận hành hệ thống .Hôm nay HelloWorld.vn sẽ hướng dẫn các bạn đổi mật khẩu, sửa thông tin users, đình chỉ, xóa  users bất cứ khi nào bạn muốn.

1.Hướng dẫn sửa thông tin User (rename, reset password)

 • Bước 1:Đăng nhập vào admin console tại admin.google.com -> vào user

 

 

 • Bước 2:Để rename chọn biểu tượng cây bút ở cuối dòng của User mà ta muốn rename

 

 

 

 • Bước 3: Điền lại tên cần sửa rồi chọn Rename User.

 

 

 • Bước 4: Để reset password, chọn biểu tượng ổ khóa ở cuối dòng của User mà ta muốn reset password.

 

 

 

 • Bước 5: Điền password mới, bỏ tick ở ô Require user to change password at next sign-in, chọn Reset.

 

 

 

 

2. Hướng dẫn khóa,xóa User (suspend ,delete)

 • Bước 1: Đăng nhập vào admin console tại admin.google.com -> vào User

 

 

 

 • Bước 2: Để tạm khóa 1 User ta chọn biểu tượng 3 chấm ở cuối dòng của User đó -> chọn Suspend.

 

 

 

 • Bước 3: Chọn suspend user

 

 

 

 • Bước 4: Để xóa 1 user ta chọn biểu tượng 3 chấm ở cuối dòng của User đó -> chọn Delete.

 

 

 

 • Bước 5: Bỏ tick ở các ô Drive and Docs, Calendar, Google+ Pages. Rồi chọn Delete…….

 

 

Chúc các bạn thành công !

 

Users

  Bài mới nhất