Mặc định sau khi cài đặt Email Google Apps hệ thống sẽ tự động hiển thị mặc định Logo của Google Apps, để chuyên nghiệp hoá và tạo được sự đồng nhất vào quảng bá thương hiệu hình ảnh về công ty tới các nhân viên trong công ty, doanh nghiệp bạn có thể thay đổi Logo doanh nghiệp thay vì logo mặc định của Google.

 

1. Đăng nhập vào Admin console tại admin.google.com -> vào Profile

 

 

 

2. Chọn tiếp profile.

 

 

3. Để sửa tên, ta đến mục Organization name xóa tên cũ và nhập lại tên mới.

 

 

4. Để đổi tài khoản quản trị, ta đến mục Contact information đổi tên tai khoản ở phần Primary administrator account

 

 

5. Để thay logo mặc định của google bằng logo của công ty, ta click vào mục Personalization. tick vào ô custom logo, chọn Choose file -> chọn đường dẫn đến logo, chọn Upload, tick vào ô Show this logo in all sites that users create cuối cùng chọn SAVE.

 

 

6. Để chỉnh sửa lại đường dẫn đến mail (thay vì để đường dẫn mặc định vidu: (https://mail.google.com/a/demo.helloworld.vn) ta vào mục Custom URL. Tai mục gmail URL ta tick dòng thứ 2 và viết tên đường dẫn vào dòng đó. Cuối cùng chọn SAVE.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Company profile

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.

    Bài mới nhất