Có nhiều trường hợp khiên bạn muốn sao lưu thư Outlook -ví dụ như khi bạn chuyển sang máy tính khác hoặc khôi phục dữ liệu Outlook sau sự cố. Trong trường hợp thứ hai , việc sao lưu Outlook có thể làm giảm đáng kể những thiệt hại, do đó, đây là một chiến lược khôn ngoan để sao lưu email Outlook của bạn một lần, đặc biệt nếu bạn đang sử đụng email để làm việc. Cách an toàn và đáng tin cậy nhất để sao lưu Outlook là để cho Microsoft Outlook xuất tệp .pst một cách tự động. Ngoài điều này cũng sẽ lưu địa chỉ liên lạc, lịch, công việc, và ghi chú.

 

1. Mở Outlook ,click vào File->open and Export->Import/Export.

 

2. Mục Import and Export Wizand sẽ bắt đầu chạy, chọn Export to a file, và nhấn Next.

 

 

3. Chọn Outlook Data File(.pst), chọn Next.

4. Chọn tài khoản email bạn muốn sao lưu và hãy chắc chắn chọn mục Include subfoders box. Thao tác này sẽ xuất nội dung của tất cả các thư mục, bao gồm thư mục thư(Hộp thư đến, Hộp thư đi, Nháp, vv), Dang bạ, Lịch, Công việc, Ghi chú và Nhật ký. Hoặc, bạn có thể chọn một thư mục cụ thể để xuất, có thể là Hộp thư đến. Không thể chọn nhiều mục, vì vậy nếu bạn sao lưu một vài thư mục, bạn sẽ phải lặp lại quá trình cho từng thư mục riêng lẻ.

 

5. Chọn nơi lưu bản backup để tí import vào mail G suite cho tiện -> Finish.

 

Lưu ý: Nếu bạn đã xuất dữ liệu Outlook của mình trước đó, thư mục và tệp trước đó sẽ xuất hiện. Để tránh ghi đè len bản sao lưu trước, hãy chắc chắn nhập tên tệp khắc trước khi nhấn vào OK.

6. Nếu bạn đang tạo một tệp .pst mới. Outlook sẽ đề xuất bảo vệ bằng mật khẩu, nếu Outlook của bạn chứa thông tin riêng tư và bạn muốn đảm bảo rằng không ai ngoài bạn có thể truy cập dữ liệu này. Trong trường hợp này, nhập và xác nhận một mật khẩu, sau đó bấm OK. Nếu bạn không muốn mật khẩu bảo vệ bản sao lưu, hãy để cả hai trường hợp trống và nhấn OK.

 

Khi xuất sang tệp .pst đã có mật khẩu, nhập mật khẩu mà bạn đã sử dụng trước đó.

Khi xuất sang tệp .pst không được mã hóa hiện có, Outlook sẽ bắt đầu quá trình xuất ngay mà không cần hiển thị hộp thoại mật khẩu.

Vậy là xong! Hãy lưu ý rằng xuất tệp tin .pst lớn có thể mất một chút thời gian và thanh tiến trình trên màn hình cho đến khi quá trình sao lưu hoàn tất.

 

 

 

 

Thủ thuật

    Bài mới nhất