Trong những cuộc họp, sự kiện quan trọng thì quản trị viên sẽ gửi mail đến tất cả user  (thông tin mật)  để tránh tình trạng user gửi nhầm mail quan trọng này ra ngoài công ty làm rò rỉ thông tin ra bên ngoài .Hôm nay, HelloWorld.vn sẽ hướng dẫn bạn chặn user gửi mail ra ngoài công ty.

 

1. Đăng nhập vào admin console ->Apps.

 

 

2. Chọn G Suite.

 

 

3. Chọn G Mail ->kéo xuống chọn Advanced settings>>

 

 

 

 

5. Sau đó kéo xuống setting Routing-> mục routing rê chuột phải chọn configure.

 

 

6. Xuất hiện hộp thoại Add Setting .Làm theo trong hình . 1 thêm mô tả tùy ý cho cài đặt.

 

 

Tại mục 2 Envelope filter -> Email address: nhập user cần chặn gửi thư.Cuối cùng  nhấn Add Setting

 

Admin setting Gmail

    Bài mới nhất