Mọi người sử dụng các dịch vụ của Google đều biết rằng Google có các bản sao dữ liệu của bạn — lịch sử tìm kiếm, Gmail, lịch sử YouTube và  nhiều  hơn thế nữa. Nhưng bạn có biết bạn cũng có thể tải xuống bản sao dữ liệu này cho chính mình không? Đúng, thật dễ dàng.

Sản phẩm, được gọi là Google Takeout , đã thực sự tồn tại được vài năm nay, nhưng thật ngạc nhiên là có bao nhiêu người vẫn không biết về nó. Đó là một cách đầy đủ tính năng tải xuống tất cả dữ liệu Google của bạn trên tất cả các dịch vụ của Google. Dưới đây là danh sách đầy đủ mọi thứ có trong Takeout:

 

1. Đăng nhập user cần backup tại mail.google.com.

2. Truy cập http://takeout.google.com/settings/takeout

3. Chọn loại dữ liệu cần backup, hoặc có thể để mặc định Chọn tất cả để backup hết. Tùy vào nhu cầu backup, chọn Gmail và Drive là thiết yếu.

 

 

4. Bấm Tiếp theo ở cuối bảng chọn

 

 

 

 

5. Ở bước tiếp theo:

  • Mục Loại tệp: chọn .zip
  • Mục Kích thước tệp lưu trữ (tối đa): chọn 50 GB
  • Mục Cách phân phối: chọn Thêm vào Drive

-> bấm Tạo Tệp Lưu Trữ

 

 

 

6. Chờ Google tạo tệp lưu trữ, sau khi tạo xong Google sẽ gửi 1 mail thông báo đã xong, và file lưu trữ được add vào Drive -> thư mục Takeout -> vào đây tải file lưu trữ về máy. Vậy là hoàn thành backup.

 

Thủ thuật

    Bài mới nhất