Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, Google sẽ xóa hai phương thức thông báo trong Admin Console G Suite:

  • Biểu tượng chuông trong giao diện web Admin Console (xem hình ảnh bên dưới).

  • Thông báo đẩy từ ứng dụng Google Admin dành cho Android và iOS.

Bạn vẫn có thể nhận tất cả các thông báo liên quan đến tài khoản qua email.

 

 

 

Thông báo biểu tượng chuông nằm ở trên cùng bên phải của giao diện người dùng web

Tin tức

    Bài mới nhất