Tóm tắt khởi động nhanh:

Chúng tôi đang mở rộng các dịch vụ ngôn ngữ của mình trong Docs, Sheets, Slides, Trang web mới, Biểu mẫu và Drive trên web để bao gồm tiếng Miến Điện và tiếng Wales.

Đây là cách thay đổi ngôn ngữ hiển thị của bạn:

Mở tài khoản Google của bạn:

Nhấp chuột: Dữ liệu và Cá nhân hóa

Cuộn xuống: Sở thích chung cho web bảng điều khiển

Nhấp chuột Ngôn ngữ 

Lựa chọn Chỉnh sửa

Chọn ngôn ngữ của bạn từ hộp thả xuống và nhấp Lựa chọn.

Khả dụng

Có sẵn cho Drive vào ngày 13 tháng 2 năm 2019.

Có sẵn cho Docs vào ngày 19 tháng 2 năm 2019.

Phiên bản G Suite:

Có sẵn cho tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định?

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định cho người dùng có tùy chọn ngôn ngữ Google được đặt là tiếng Miến Điện hoặc tiếng Wales.

Luôn cập nhật với các buổi ra mắt G Suite:

Tin tức

    Bài mới nhất