Lịch Google là ứng dụng giúp người dùng có thể tạo và chỉnh sửa sự kiện. Ngoài ra người dùng còn có thể đặt lịch hẹn, nhắc nhở, mục tiêu của bản thân. Mỗi sự kiện có thể thêm được vị trí, điều chỉnh thời gian, thành phần tham dự, hình thức thông báo.

 

 

  • Sự kiện được tạo có thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, hoặc “sự kiện cả ngày” theo yêu cầu của người dùng. Người dùng cũng có thể đặt lặp lại định kì với thông số tần suất tùy chọn. Người dùng cũng có thể điều chỉnh màu hiển thị cho từng sự kiện, thêm sự kiện của người khác vào lịch Google của mình, điều chỉnh tần suất hiển thị của sự kiện hoặc làm mờ các sự kiện đã qua.

 

 

 

  • Ngoài ra Lịch Google còn có thông báo cho người dùng về sự kiện sắp diễn ra bằng thông báo qua tin nhắn di động hoặc thông báo qua email và người dùng có thể điều chỉnh thời gian thông báo trước. Những khách được mời tham gia sự kiện sẽ nhận được thư mời tham gia qua email và sẽ được lựa chọn “Có”, “Không” hoặc có thể tham gia sự kiện. Khi người dùng có thao tác hủy sự kiện, điều này cũng sẽ thông báo đến khách mở  bằng email thông báo.

 

 

 

  • Người dùng có thể tùy chọn hiển thị hoặc tắt sự kiện sinh nhật, nhắc nhở hoặc sự kiện của đồng nghiệp. Ứng dụng này có thể sử dụng bằng tài khoản Google trên máy tính hoặc thiết bị di động có hệ điều hành IOS, Android.

Calendar

    Bài mới nhất