Trong tương lai, bạn có thể nhận thấy các thay đổi về định dạng của thông báo ra mắt của Google trên blog Cập nhật G Suite. Dựa trên phản hồi của khách hàng, chúng tôi muốn làm cho bài đăng của Google dễ đọc hơn và dễ đọc hơn. Tất cả thông tin tương tự mà bạn đã từng thấy sẽ được đưa vào, nhưng nó sẽ được sắp xếp lại với các phần mới để giúp bạn nhanh chóng xem những gì thay đổi và cách nó có thể ảnh hưởng đến bạn và người dùng của bạn.

Google hy vọng rằng định dạng mới này giúp bạn tiết kiệm thời gian và làm cho các thông báo ra mắt của Google hữu ích hơn cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ đề xuất hoặc phản hồi về phong cách mới, xin vui lòng cho Google biết ở đây.

Cảm ơn,

Nhóm thông báo ra mắt G Suite

Luôn cập nhật với các buổi ra mắt G Suite

Tin tức

    Bài mới nhất