Cập nhật (ngày 12 tháng 2 năm 2019): Chúng tôi đã gặp phải sự cố không mong muốn với lần ra mắt này. Chúng tôi hy vọng sẽ giải quyết nó trong những ngày tới và sẽ cung cấp thêm thông tin cập nhật ngay khi chúng có sẵn.

Những gì đang thay đổi

Bây giờ bạn có tùy chọn để làm mới dữ liệu Salesforce được điền trong Trang tính bằng trình kết nối dữ liệu Salesforce. Bạn có thể làm mới dữ liệu này theo cách thủ công hoặc lên lịch để dữ liệu được làm mới.

Hiện tại, trình kết nối dữ liệu Salesforce cho Sheets lấy dữ liệu từ các báo cáo hoặc nhập khi thanh bên được mở và đã được định cấu hình. Để có được dữ liệu cập nhật, người dùng sẽ cần trải qua các bước cấu hình tương tự trong thanh bên.

Ai bị ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao bạn lại sử dụng nó

Nếu bạn sử dụng Salesforce để theo dõi các cuộc hội thoại quan trọng với khách hàng tiềm năng chính, bạn có thể đảm bảo dữ liệu này luôn mới bằng cách lên lịch làm mới thay vì nhập lại dữ liệu của Salesforce.

Nếu nhóm Bán hàng của bạn sử dụng tiện ích bổ sung để nhập chi tiết tài khoản của họ từ Salesforce vào Trang tính, họ có thể lên lịch dữ liệu này để làm mới hàng ngày hoặc thậm chí nhiều lần trong ngày để luôn cập nhật dữ liệu hiện tại.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên: Không cần hành động.

Người dùng cuối: Tại đây, cách làm mới dữ liệu Salesforce của bạn trong Trang tính:

 

1.Mở trình kết nối Dữ liệu từ Bổ trợ Salesforce và chọn Làm mới.

2.Chọn Làm mới thủ công để làm mới dữ liệu hiện tại trên trang tính của bạn hoặc Tự động làm mới để lên lịch làm mới cứ sau 4, 8 hoặc 24 giờ.

3.Xem lại các lựa chọn của bạn và chọn Tạo.

Liên kết hữu ích:

Khả dụng

Chi tiết giới thiệu

Miền phát hành nhanh: Triển khai đầy đủ (1-3 ngày cho khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11 tháng 2 năm 2019.

Các miền phát hành theo lịch trình: Triển khai đầy đủ (1-3 ngày cho khả năng hiển thị tính năng bắt đầu từ ngày 11 tháng 2 năm 2019

Phiên bản G Suite:

Có sẵn cho tất cả các phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định?

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Luôn cập nhật với các buổi ra mắt G Suite:

Tin tức

    Bài mới nhất