Trong một số trường hợp hiếm gặp (chẳng hạn như rời khỏi doanh nghiệp), bạn có thể muốn chuyển quyền sở hữu chính của flie dữ liệu cho một chủ sở hữu khác .Nếu bạn là người dùng duy nhất được liên kết với File đó, bạn có thể thêm chủ sở hữu.Nhưng để làm được việc này thì bạn là quản trị viên của hệ thống.

 

1.Đăng nhập vào admin console tại admin.google.com -> Apps

 

 

2. Chọn G Suite

 

 

Chọn Drive  and Docs

 

 

3. Chọn Transfer ownership sau đó sẽ hiện ra cửa sổ nhỏ

 

 

Tại đây điền thông tin user cần chuyển dữ liệu sau đó chọn Transfer files.

 

 

Cuối cùng chọn OK  như vậy là đã chuyển xong dữ liệu.

 

 

Bạn có thể chuyển quyền sở hữu tất cả các tệp từ người dùng này sang người dùng khác.
Chủ sở hữu ban đầu của các tệp sẽ vẫn có thể truy cập các tệp khi người đó sẽ được cung cấp quyền truy cập chỉnh sửa vào tệp.
Tính năng này hữu ích tại thời điểm xóa người dùng vì nó đảm bảo rằng các tệp được tạo bởi người dùng bị xóa sẽ không bị mất.

Admin setting Drive and Docs

    Bài mới nhất