Ngay sau đó, những người không có tài khoản Google sẽ có thể xem, nhận xét, đề xuất chỉnh sửa và chỉnh sửa trực tiếp các tệp Google Docs, Sheets và Slides.

Các tổ chức thường làm việc trên các tài liệu với các nhà cung cấp bên ngoài, đối tác, nhà thầu và khách hàng. Khi các đối tác này không có tài khoản Google, đó là một rào cản đáng kể cho sự hợp tác.

Google đang giới thiệu bản beta cho quy trình xác minh danh tính mã pin dễ dàng cho phép người dùng G Suite mời người dùng không phải là G Suite cộng tác trên các tệp với tư cách là khách truy cập, sử dụng mã PIN (Số nhận dạng cá nhân). Dưới đây là một ví dụ về cách thức hoạt động của nó:

 

Chủ sở hữu tệp và quản trị viên có toàn quyền kiểm soát chia sẻ

Chủ sở hữu tệp có thể xem tất cả các hoạt động chi tiết trên các tệp của họ và xem nguồn gốc của nó và thu hồi quyền truy cập từ hộp thoại chia sẻ Drive bất cứ lúc nào. Quản trị viên có thể quản lý tất cả việc sử dụng chia sẻ và kiểm toán bên ngoài.

 

Tin tức

    Bài mới nhất