Vai trò và tên nhóm mới, cộng với cập nhật di chuyển

Vào tháng 9, chúng tôi đã thông báo với bạn rằng vai trò “Trình quản lý nội dung” mới sắp ra mắt cho Drive nhóm. Chúng tôi cũng cung cấp ...

read more

API cài đặt email sẽ ngừng hoạt động vào ngày 16 tháng 10 năm 2019

Trong năm 2016, chúng tôi đã thông báo việc không sử dụng API cài đặt email trong SDK quản trị và khuyến khích mọi người sử dụng API Gmail thay ...

read more

Trung tâm thông báo cho G Suite có sẵn để giúp xác định các mối đe dọa bảo mật

Chúng tôi đang làm cho trung tâm cảnh báo cho G Suite  có sẵn. Trung tâm cảnh báo cung cấp một cái nhìn toàn diện về thông báo, cảnh báo ...

read more

Dễ dàng thêm nút bấm để cải thiện liên kết trong Google Sites

Google sẽ thêm nút bấm trong Google Sites.  Nhấp chuột vào biểu tượng đồ họa sẽ được liên kết đến những nội dung trong web của bạn hoặc URL mở ...

read more

Google Forms sẽ được nhúng tốt hơn vào các website

Google sẽ làm Google Forms với giao diện và hoạt động tốt hơn khi chúng được nhúng vào các website được tạo bằng Google Sites. Những bước cải tiến này ...

read more

Google Voice đã có sẵn cho người dùng G Suite thông qua Early Adopter Program (Beta)

  Bởi vì sự hợp tác thông qua điện thoại là một phần quan trọng ở nơi làm việc, chúng tôi sẽ mở rộng giải pháp vượt trội hơn chỉ ...

read more

Bài mới nhất