Chỉ định màu duy nhất cho các thành phần biểu đồ trong Google Sheets

Những gì đang thay đổi Bây giờ, khi bạn đang làm việc trên một biểu đồ trong Sheets, bạn có thể đưa ra một yếu tố thiết kế (chẳng hạn ...

read more

Định dạng mới cho thông báo ra mắt G Suite vào năm 2019

Trong tương lai, bạn có thể nhận thấy các thay đổi về định dạng của thông báo ra mắt của Google trên blog Cập nhật G Suite. Dựa trên phản ...

read more

[Cảnh Báo ❗❗❗] G Suite (Google Apps) giá rẻ, ẩn chứa những rủi ro khôn lường với doanh nghiệp

Sử dụng Google Apps ( Phiên bản cũ G Suite by Google ) do một đơn vị trung gian phân phối thanh toán một/nhiều lần, dung lượng mỗi User 15 GB, ...

read more

Chia sẻ file dễ dàng hơn với các tài khoản không phải của Google trong Drive Beta

Ngay sau đó, những người không có tài khoản Google sẽ có thể xem, nhận xét, đề xuất chỉnh sửa và chỉnh sửa trực tiếp các tệp Google Docs, Sheets ...

read more

Admin console chức năng gỡ cài đặt cho các ứng dụng sẽ bị xóa vào ngày 15 tháng 1 năm 2019

Để đơn giản hóa cách bạn có thể kiểm soát quyền truy cập ứng dụng cho người dùng của mình, Google sẽ loại bỏ tính năng Xóa Gỡ cài đặt ...

read more

Cải thiện trung tâm bảo mật với các biểu đồ Dashboard tùy chỉnh và nhật ký email mới

Google đã thêm các tính năng mới vào trung tâm bảo mật G Suite. Trung tâm bảo mật là một bộ công cụ tập hợp các phân tích bảo mật, ...

read more

Kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng và dịch vụ của G Suite bằng các nhóm

Google đã thêm khả năng sử dụng Google Groups để kiểm soát quyền truy cập vào các ứng dụng G Suite và các dịch vụ Google bổ sung trong tổ ...

read more

Thông tin tốt hơn về tìm kiếm tin nhắn spam trong tìm kiếm nhật kí email

Là quản trị viên G Suite, giờ đây bạn có thể nhận được thông tin chi tiết và hữu ích hơn trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên ...

read more

Google Fusion Tables sẽ ngừng hoạt động vào ngày 3 tháng 12 năm 2019

Google Fusion Tables đã được ra mắt gần chín năm trước dưới dạng một dự án nghiên cứu trong Google Labs, sau đó phát triển thành một sản phẩm thử ...

read more

Tạo và quản lý web thông qua Admin Console

Giờ đây, bạn có thể tạo, chỉnh sửa và quản lý ứng dụng web cho tổ chức của mình trực tiếp thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị ...

read more

Bài mới nhất